Akcizo mokesčio grąžinimas

Atgaukite sumokėtus kuro mokesčius!

Norint susigrąžinti sumokėtus kuro mokesčius iš viršuje paminėtų šalių, reikia atitikti šiuos reikalavimus:

 • Transporto priemonės svoris turi būti ne mažesnis nei 7,5 t
 • Keleiviniu transportu arba krovinių pervežimo paslaugomis užsiimanti įmonė turi būti vienoje iš Europos Sąjungos šalių.
 • Už kurą turi būti atsiskaityta kuro arba kreditine kortele.

Atsižvelgiant į tai, kad mokestis grąžinamas iš skirtingų šalių, skiriasi ir kai kurios grąžinimo procedūros. Mes būsime laimingi galėdami padėti jums. Susisiekite su UTA atstovybe šiandien ir pinigus atgaukite jau rytoj!

Belgija: akcizo grąžinimas

Akcizo grąžinimas galimas šioms, ES šalyse esančioms, įmonėms:

Reikalavimai:

 • keleivinio transporto įmonės, kurių transporto priemonėse yra mažiausiai 9 sėdimos vietos/ M2/M3 kategorija
 • krovinių pervežimo įmonės, kurių l transporto priemonės svoris ne mažesnis nei 7,5 t
 • Akcizo grąžinimas galimas tik tuo atveju, kai turite įrodymų, jog už kurą buvo atsiskaityta kuro, kredito arba banko kortele. Atsiskaitant grynais pinigais akcizo grąžinamas negalimas. Taip pat prie kiekvieno sandorio turi matytis vilkiko valstybinis numeris, jei jo nėra – šie sandoriai taps netinkamais akcizo grąžinimui.

Norint susigrąžinti akcizo mokestį iš Belgijos būtina užsiregistruoti Belgijos mokesčių sistemoje, Jums reikės užpildyti dvi formas “Berufserklärung” ir “registration form” bei jas išsiųsti Belgijos mokesčių institucijai.

Formas ir pildymo instrukcijas galite gauti susisiekę su UTA atstovybę.

Antras žingsnis: paraiškos teikimas

Po sėkmingos registracijos gavus Belgijos mokesčių sistemos numerį, jūs galite pradėti paraiškų teikimą dėl akcizo grąžinimo.

Pateikti paraiškas padėsime mes.

Transporto priemonių sąrašas turi būti patvirtintas jūsų šalies mokesčių institucijos. Teikiant paraiškas būtina pridėti šiuos dokumentus: vilkikų registracijos liudijimo kopijas bei lizingo arba nuomos sutartis, jei vilkikai nepriklauso Jūsų įmonei.

Taip pat būtina pridėti sąskaitas, įrodančias suvartotus dyzelinio kuro kiekius tam laikotarpiui už kurį norite susigrąžinti mokesčius. Jei originalios sąskaitos jau yra išsiųstos kitai mokesčių institucijai, prie paraiškos būtinai reikia pridėti sąskaitų kopijas.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į Jūsų UTA atstovybę.

Prancūzija: akcizo grąžinimas

Akcizo grąžinimas galimas šioms, ES šalyse esančioms, įmonėms:

Reikalavimai

 • keleivinio transporto įmonės, kurių transporto priemonėse yra mažiausiai 9 sėdimos vietos/ M2/M3 kategorija

 • krovinių pervežimo įmonės, kurių  transporto priemonės svoris ne mažesnis nei 7,5 t

Akcizo grąžinimas galimas tik atsiskaitant vilkikui priskirta kuro kortele. Jei už dyzelinį kurą atsiskaitysite grynaisiais arba kuro kortele ant kurios nebus nurodytas vilkiko valstybinis numeris – prarasite galimybę susigrąžinti akcizą.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į Jūsų UTA atstovybe.

Italija: akcizo grąžinimas

Akcizo grąžinimas galimas šioms, ES šalyse esančioms, įmonėms:

Reikalavimai

 • keleivinio transporto įmonės, kurių transporto priemonėse yra mažiausiai 9 sėdimos vietos/ M2/M3 kategorija
 • krovinių pervežimo įmonės, kurių transporto priemonės svoris ne mažesnis nei 7,5 t

Akcizo grąžinimas galimas tik atsiskaitant vilkikui priskirta kuro kortele. Jei už dyzelinį kurą atsiskaitysite grynaisiais arba kuro kortele ant kurios nebus nurodytas vilkiko valstybinis numeris – prarasite galimybę susigrąžinti akcizą.

Kaip susigrąžinti mokestį?

Norint susigrąžinti akcizo mokestį  už dyzelinį kurą būtina pateikti šiuos dokumentus: prašymo formą, transporto priemonių registracijos liudijimų kopijas. Taip pat turi būti pateikti transporto priemonių ridos duomenys atskirai kiekvieniems kalendoriniams metams.

Visomis administracinėmis užduotimis pasirūpinsime mes – UTA.

Grąžinimo laikotarpis?

Prašymo formos turi būti pateiktos per vienerius metus. Galutinis terminas yra sekančių metų birželio 30d. Pvz. pateikti paraišką dėl akcizo mokesčio grąžinimo už 2016 metus vėliausiai galite iki 2017 m. birželio 30 d.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į UTA atstovybę.

Slovėnija: akcizo grąžinimas

Akcizo grąžinimas galimas tik atsiskaitant vilkikui priskirta kuro kortele. Jei už dyzelinį kurą atsiskaitysite grynaisiais arba kuro kortele ant kurios nebus nurodytas vilkiko valstybinis numeris (“WAG”) – prarasite galimybę susigrąžinti akcizą.

Reikalavimai

 • keleivinio transporto įmonės, kurių transporto priemonėse yra mažiausiai 9 sėdimos vietos/ M2/M3 kategorija
 • krovinių pervežimo įmonės, kurių transporto priemonės svoris ne mažesnis nei 7,5 t

Paraiškos teikimas

Reikalingi dokumentai (jei jūs pirmą kartą naudojatės UTA akcizo grąžinimo paslaugomis):

 • Dvi, originalios, pasirašytos įgaliojimo kopijos.
 • Europos Bendrijos licencija
 • Transporto priemonių, kurios dyzelinį kurą pilasi Slovėnijoje, registracijos liudijimų kopijos bei lizingo ar nuomos sutarčių kopijos, jei transporto priemonės priklauso ne Jūsų įmonei.
 • Trečiųjų šalių sąskaitų kopijos, jei pageidaujate akcizą susigrąžinti ne tik iš UTA sąskaitų

Akcizo grąžinimas už dyzelinį kurą Slovėnijoje galimas jau nuo 2009 liepos mėnesio. Nuo 2010 metų grąžinamos išmokos dydis yra nustatomas kiekvieną mėnesį. Apačioje rasite kiekvieno mėnesio išmokos dydį nuo 2009 metų.

Mokesčio grąžinimo laikotarpis

Akcizo grąžinimas iš Slovėnijos galimas kas ketvirtį arba už praėjusius kalendorinius metus. Jei ankščiau buvote pasirinkę akcizo grąžinimą už praėjusius kalendorinius metus, tačiau norite susigrąžinti kas ketvirtį, galite tai pakeisti. Bet, priklausomai nuo pakeitimo paraiškos datos, galite prarasti galimybę susigrąžinti akcizo mokestį už praėjusį ketvirtį (žiūrėti į: “Paraiškų teikimo terminai”). Deja, bet galimybės pakeisti akcizo grąžinimo laikotarpį iš kas ketvirtį į už praėjusius kalendorinius metus, nėra.

Paraiškų teikimo terminai

Priklauso nuo pasirinkto akcizo grąžinimo tipo (metinis ar ketvirtinis).

Akcizo grąžinimas kas ketvirtį

Jei nusprendėte mokestį susigrąžinti kas ketvirtį, tuomet dokumentai į UTA turi būti pristatyti ketvirčio pabaigos mėnesio 30d.

Akcizo grąžinimas už praėjusius kalendorinius metus

Jei nusprendėte mokestį susigrąžinti už praėjusius kalendorinius metus, tuomet dokumentai į UTA turi būti pristatyti ne vėliau kaip sekančių metų vasario 15 dieną.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UTA atstovybę.

Ispanija – akcizo grąžinimas

Norite susigrąžinti akcizo mokestį iš Ispanijos? Mes Jums padėsime tai padaryti lengvai ir greitai, atlikdami visas administravimo užduotis vietoj jūsų!

Reikalavimai

 • keleivinio transporto įmonės, kurių transporto priemonėse yra mažiausiai 9 sėdimos vietos/ M2/M3 kategorija
 • krovinių pervežimo įmonės, kurių transporto priemonės svoris ne mažesnis nei 7,5 t

Akcizo grąžinimas galimas tik atsiskaitant vilkikui priskirta kuro kortele. Jei už dyzelinį kurą atsiskaitysite grynaisiais arba kuro kortele ant kurios nebus nurodytas vilkiko valstybinis numeris – prarasite galimybę susigrąžinti akcizą.

Akcizo grąžinimui iš Ispanijos, būtina užregistruoti įmonę ir turimas transporto priemones Ispanijos mokesčių sistemoje. Jei per kalendorinius metus pasikeitė transporto priemonių parkas (pardavėte ar nusipirkote naujų transporto priemonių) apie pokyčius būtina pranešti nedelsiant. UTA bendradarbiaudama su Ispanijos įmone Europa Tax – siūlo jums greitą ir patogų akcizo grąžinimą be jokių rūpesčių.

Grąžinamo akcizo mokesčio išmokos dydis
Išmokos dydis nacionaliniu mastu – 0,1 centas už įsipiltą litrą dyzelinio kuro (regionuose gali siekti iki 4,9 ct/l) – išmokos dydis gali kisti be jokio perspėjimo

Maksimalus dyzelinio kuro kiekis už kurį vienas vilkikas per metus gali susigrąžinti akcizą yra – 50,000 litrai

Iškilus klausimams prašome kreiptis į UTA atstovybę.